NORDE | EN

I would like

For den tysk-norske improvisasjonsgruppa Responsorium er improvisasjon essensiell skapende kraft i musikk, lyrikk, dans og billedkunst. 

to invite you

Gruppa fører disse kunstformenes teknikker og innhold sammen i en felles impulsstyrt improvisasjon av ord og setninger, melodier og rytmer, scener og aksjoner, former og konstruksjoner.

to an event

Gjennom å knytte ulike estetiske uttrykk sammen utvikler gruppa en leken performance som sikter mot å oppheve grensene mellom kunstformene og mellom kunst og liv.

taking place

Responsorium framførte en kortversjon av performancen i Internationales Künstlerhaus Villa Concordia under åpningen av de 26. kortfilmdagene i Bamberg i slutten av januar 2016. En måned senere ble Responsorium 1 vist i „Alte Seilerei – Raum für Kultur“ i Bamberg for fullsatt sal. Responsorium støttes av Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Internationales Künstlerhaus Villa Concordia) og Kulturförderung der Stadt Bamberg.

.

in your head

Unterstützt von:

logo_km@2x vc_logoLogo-KulturfoerderungBamberg